Warsztaty Przedkongresowe – USG Stany Nagłe – Jama Brzuszna

Prowadząca:

Lek.wet. Agnieszka Wdowiarska

Część teoretyczna – ONLINE
Część praktyczna – 7.06.2024, Warszawa