Badanie USG Jamy Brzusznej Królików i Kawii

Od Podstaw!

Prowadzące:

Lek.wet. Agnieszka Wdowiarska (cz. teoretyczna + praktyczna)
Lek.wet. Aleksandra Małek-Sanigórska (cz. praktyczna)

Część I: ONLINE
Część II: 23.03.2024, Hotel Ibis Stare Miasto Gdańsk