USG Gadów

Warsztaty hybrydowe

I część: ONLINE

II część: PRAKTYCZNA
Data: 06.07.2024
Miejsce: hotel Sadova, Gdańsk

Inwestycja: 2650 zł brutto*
* możliwość płatności w ratach

Liczba miejsc ograniczona!

Prowadzące:
lek. wet. Dominika Jankowska
lek. wet. Aleksandra Małek-Sanigórska

Program część ONLINE:

✅ Diagnostyka ultrasonograficzna gadów (węże, jaszczurki, żółwie) – najczęściej stwierdzane zmiany w obrazie USG + ciekawe przypadki.
✅ Wstęp do badania ultrasonograficznego i podstawowe informacje o badaniu USG u gadów.
✅ Badanie USG u jaszczurek – anatomia, obraz prawidłowych narządów, przykładowe patologie, które można zobrazować w badaniu USG.
✅ Badanie USG u węży – anatomia, obraz prawidłowych narządów, przykładowe patologie, które można zobrazować w badaniu USG.
✅ Badanie USG u żółwi – anatomia, obraz prawidłowych narządów, przykładowe patologie, które można zobrazować w badaniu USG.

Program części STACJONARNEJ:

✳️ Badanie pacjentów (jaszczurki, węże, żółwie) przez uczestników pod okiem prelegentów.

✳️ Czas na pytania od uczestników.

Prowadzące:

lek. wet. Dominika Jankowska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Już jako studentka zdobywała wiedzę i doświadczenie w pracy ze zwierzętami egzotycznymi na praktykach w specjalistycznej przychodni weterynaryjnej.

Odbyła wolontariat w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Studia ukończyła w 2019 roku i rozpoczęła
pracę w specjalistycznej przychodni weterynaryjnej Pulsvet jako lekarz szpitalny/internista.

Na dzień dzisiejszy zajmuje się wyłącznie diagnostyką ultrasonograficzną szeroko pojętych zwierząt egzotycznych. Cały czas pogłębia swoją wiedzę analizując liczne przypadki, czytając publikacje naukowe oraz uczestnicząc w wielu szkoleniach.

lek. wet. Aleksandra Małek-Sanigórska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Specjalistka chorób zwierząt nieudomowionych.

Od 7 lat zajmuje się ultrasonografią a od 2 lat także kardiologią, specjalizuje się w badaniu drobnych ssaków, pracuje w największych specjalistycznych lecznicach dla zwierząt egzotycznych w Warszawie (Pulsvet, Medicavet).

Jest lekarzem certyfikowanym przez SW PTU

Prowadzi kursy i szkolenia z ultrasonografii oraz zajęcia w ramach specjalizacji z chorób zwierząt nieudomowionych a także dla studentów studiów anglojęzycznych na SGGW.

Jest autorką artykułów m.in. z zakresu ultrasonografii zwierząt egzotycznych.

✓ Warsztaty przeznaczone są dla lekarzy weterynarii oraz studentów weterynarii  V i VI roku 

✓ Uczestnictwo obejmuje: udział w część I – ONLINE, oraz w części II – stacjonarnej, nielimitowany dostęp do napojów zimnych i ciepłych, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, materiały szkoleniowe w formie papierowej

✓ Dostęp do części ONLINE będzie uruchomiony 14 dni przed częścią stacjonarną tj. od 22.06.2024

✓ Część praktyczna –  wykonywanie badania ultrasonograficznego umówionym pacjentom w 3-osobowych grupach pod okiem prowadzących 

✓ Zastrzegamy sobie możliwość odwołania warsztatów w przypadku nie zebrania się minimum 10 uczestników

✓ Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz punkty edukacyjne