Warsztaty Przedkongresowe – USG Stany Nagłe – Klatka Piersiowa

Prowadząca:

Lek.wet. Aleksandra Małek-Sanigórska

Część teoretyczna – ONLINE
Część praktyczna – 7.06.2024, Warszawa