Międzynarodowy Kongres

Medycyna Drobnych Ssaków w Praktyce - Online

Data: 27-28 maja 2023 r.
Lekarze weterynarii: 699 zł brutto

Studenci weterynarii: 599 zł brutto

Koszt uczestnictwa w Kongresie ONLINE obejmuje:

udział w Kongresie ONLINE na żywo (LIVE) w sobotę oraz w niedzielę

możliwość wyboru w platformie streamingowej widoku: na prezentację, na prelegenta bądź widok łączony

możliwość wyboru ścieżki dźwiękowej: ENG bądź tłumaczonej na PL przez tłumaczy symultanicznych obecnych stacjonarnie

możliwość zadawania pytań do prelegenta, które zostaną mu przedstawione przez organizatorów

materiały w wersji elektronicznej na firmowym pendrivie oraz wersji papierowej przesłane wcześniej pocztą

certyfikat w wersji papierowej z punktami edukacyjnymi

Szczegóły odnośnie procesu logowania zostaną przesłane uczestnikowi przed Kongresem mailowo.

Prelegenci:

Assoc.Prof. MVDr, PhD, Dip ECZM Vladimir Jekl (Brno)

Jest absolwentem Uniwersytetu UVPS w Brnie w Czechach z 2002 roku.

Uzyskał tytuł doktora w zakresie stomatologii drobnych ssaków w 2006 roku. a w 2009 roku został uznanym europejskim specjalistą – Small Mammal Medicine and Surgery.

W 2016 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego w UVPS.

Od 2017 roku jest współwłaścicielem Kliniki Weterynaryjnej Jekl & Hauptman zajmującej się wyłącznie leczeniem oraz diagnostyką drobnych ssaków.

Wielokrotny wykładowca na konferencjach i szkoleniach w Europie i USA.

Opublikował ponad 380 artykułów w regionalnych i międzynarodowych czasopismach i książkach, w tym rozdziały w podręcznikach BSAVA Manuals oraz Practical Veterinary Dental Radiography.

Obecnie zajmuje się stomatologią, medycyną wewnętrzną, diagnostyką obrazową i chirurgią tkanek miękkich u drobnych ssaków.

lek.wet. Jakub Kliszcz

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dyplom uzyskał w 2008 roku, z wyróżnieniem z Medycyny Zwierząt Egzotycznych. Od początku kariery zawodowej pracował jako klinicysta wyłącznie z małymi ssakami. W trakcie praktyki zainteresował się stomatologią i obecnie konsultuje wyłącznie stomatologicznych pacjentów.

W poszukiwaniu wiedzy uczestniczył w wielu konferencjach i warsztatach związanych ze stomatologią w całej Europie, zawsze starając się połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką i zaimplementować różne doświadczenia autorytetów stomatologicznych u własnych pacjentów.

Od 2014 roku koncentruje się głównie na zwiększaniu świadomości na temat chorób zębów u Opiekunów drobnych ssaków oraz lekarzy weterynarii. Prowadzi edukacyjną stronę internetową (www.jakubkliszcz.com), wykłada w Polsce i zagranicą, jest autorem artykułów branżowych i doniesień naukowych na konferencjach w zakresie stomatologii. Organizuje również praktyczne kursy i szkolenia.

lek.wet. Agnieszka Wdowiarska

Absolwentka Wydziału Medycy Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów w 2011 roku rozpoczęła pracę jako klinicysta zajmując się diagnostyką i leczeniem drobnych ssaków. Od samego początku kariery zawodowej związana z ultrasonografią, która stała się jej pasją. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała w najlepszych w kraju Przychodniach leczących zwierzęta egzotyczne. Wiedzę pogłębia na licznych szkoleniach i konferencjach zarówno w kraju jak i za granicą.

Od 2014 roku stara się promować diagnostykę ultrasonograficzną u egzotycznych pacjentów prowadząc liczne szkolenia i kursy z tego zakresu, a także publikując artykuły w prasie branżowej.

W 2019 roku ukończyła pierwszą edycję 4-semestralnego Kursu Specjalizacyjnego pod patronatem Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Obecnie pracuje w Specjalitstyczniej przychodni Weterynaryjnej Animal.Med w Gdańsku, gdzie zajmuje się wyłącznie diagnostyką ultrasonograficzną psów kotów i zwierząt egzotycznych.

lek. wet. Aleksandra Małek-Sanigórska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Specjalistka chorób zwierząt nieudomowionych.

Od 7 lat zajmuje się ultrasonografią a od 2 lat także kardiologią, specjalizuje się w badaniu drobnych ssaków, pracuje w największych specjalistycznych lecznicach dla zwierząt egzotycznych w Warszawie (Pulsvet, Medicavet).

Jest lekarzem certyfikowanym przez SW PTU

Prowadzi kursy i szkolenia z ultrasonografii oraz zajęcia w ramach specjalizacji z chorób zwierząt nieudomowionych a także dla studentów studiów anglojęzycznych na SGGW.

Jest autorką artykułów m.in. z zakresu ultrasonografii zwierząt egzotycznych.

lek.wet. Jakub Fatyga

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2020 roku ukończył studia specjalizacyjne Choroby Zwierząt Nieudomowionych na SGGW w Warszawie.

Pasjonat egzotycznej chirurgii, stomatologii oraz endoskopii. Uczestnik oraz prelegent wielu konferencji i kursów związanych z tematyką zwierząt egzotycznych. Propagator wiedzy z zakresu chowu, hodowli, behawioru i medycyny zwierząt egzotycznych.

Aktualnie kursant na University of Georgia oraz Colorado State University, gdzie poszerza wiedzę w zakresie endoskopii zwierząt egzotycznych. Członek Association of Exotic Mammal Veterinarians

Program:

Sobota:

• 9:00 -11:00  Assoc.Prof. MVDr, PhD, Dip ECZM Vladimir Jekl

Evidence based medicine w chorobach układu pokarmowego królików i gryzoni

• 11:00 – 11:15  Przerwa kawowa

• 11:15 – 11:45  lek.wet. Agnieszka Wdowiarska

Przydatność badania USG przewodu pokarmowego u królików

• 11:45 -13:15  Assoc.Prof. MVDr, PhD, Dip ECZM Vladimir Jekl

Aktualne spojrzenie na choroby górnych dróg oddechowych u królików

• 13:15 – 13:30  Przerwa kawowa

• 13:30 – 14:00  lek.wet. Jakub Kliszcz

Interpretacja obrazu jam nosowych u królików przy użyciu radiografii wewnątrzustnej

• 14:00 – 15:00  Lunch

• 15:00 – 16:30  Assoc.Prof. MVDr, PhD, Dip ECZM Vladimir Jekl

Medycyna geriatryczna królików i gryzonii

• 16:30 – 16.:45  Przerwa kawowa

• 16:45- 17.30  lek.wet.Jakub Fatyga

Koniec jest blisko. Ból a komfort życia – czyli różne aspekty decyzji o eutanazji u drobnych ssaków

Niedziela:

• 9:00 – 10:30  Assoc.Prof. MVDr, PhD, Dip ECZM Vladimir Jekl

Stomatologia królików i gryzoni okiem chirurga cz. 1

• 10:30 – 10:45  Przerwa kawowa

• 10:45 – 12:15  Assoc.Prof. MVDr, PhD, Dip ECZM Vladimir Jekl 

Stomatologia królików i gryzoni okiem chirurga cz. 2

• 12:00 – 12:15  Przerwa kawowa

• 12:15 – 13:15  lek.wet. Jakub Kliszcz

Praktyczne problemy w stomatologii królików i gryzoni

• 13:15 – 14:15  Lunch

• 14.15 – 15:45  Assoc.Prof. MVDr, PhD, Dip ECZM Vladimir Jekl

Stany nagłe i intensywna terapia u królików i gryzoni

• 15:45 – 16.30  lek.wet. Aleksandra Małek – Sanigórska

Wykorzystanie USG w stanach nagłych i diagnostyce chorób klatki piersiowej u drobnych ssaków

Pod patronatem:

Partnerzy: