Badanie USG Jamy Brzusznej Królików i Kawii

Od Podstaw!

Część I: ONLINE
Część II:
23.03.2024, Hotel Ibis Stare Miasto Gdańsk
Koszt: 2999 zł brutto

Liczba miejsc ograniczona!

Prowadzące:

Lek.wet. Agnieszka Wdowiarska (cz. teoretyczna + praktyczna)
Lek.wet. Aleksandra Małek-Sanigórska (cz. praktyczna)

Program:

Część I - ONLINE

1. Anatomia

– Wprowadzenie do ultrasonografii

– Przewód pokarmowy

– Układ moczowy, rozrodczy, nadnercza, śledziona

2. Najczęściej stwierdzane zmiany w USG jamy brzusznej

– Choroby królików

– Choroby kawii

Część II - STACJONARNIE

– Badanie pokazowe

– Samodzielne badanie pacjentów (łącznie 7h!)

– Nauka prawidłowego opisu USG

Prowadzące:

Lek.wet. Agnieszka Wdowiarska

Absolwentka Wydziału Medycy Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów w 2011 roku rozpoczęła pracę jako klinicysta zajmując się diagnostyką i leczeniem drobnych ssaków. Od samego początku kariery zawodowej związana z ultrasonografią, która stała się jej pasją. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała w najlepszych w kraju Przychodniach leczących zwierzęta egzotyczne. Wiedzę pogłębia na licznych szkoleniach i konferencjach zarówno w kraju jak i za granicą.

Od 2014 roku stara się promować diagnostykę ultrasonograficzną u egzotycznych pacjentów prowadząc liczne szkolenia i kursy z tego zakresu, a także publikując artykuły w prasie branżowej.

W 2019 roku ukończyła pierwszą edycję 4-semestralnego Kursu Specjalizacyjnego pod patronatem Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Obecnie pracuje w Specjalitstyczniej przychodni Weterynaryjnej Animal.Med w Gdańsku, gdzie zajmuje się wyłącznie diagnostyką ultrasonograficzną psów kotów i zwierząt egzotycznych.

 

Lek.wet. Aleksandra Małek-Sanigórska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Specjalistka chorób zwierząt nieudomowionych.

Od 7 lat zajmuje się ultrasonografią a od 2 lat także kardiologią, specjalizuje się w badaniu drobnych ssaków, pracuje w największych specjalistycznych lecznicach dla zwierząt egzotycznych w Warszawie (Pulsvet, Medicavet).

Jest lekarzem certyfikowanym przez SW PTU

Prowadzi kursy i szkolenia z ultrasonografii oraz zajęcia w ramach specjalizacji z chorób zwierząt nieudomowionych a także dla studentów studiów anglojęzycznych na SGGW.

Jest autorką artykułów m.in. z zakresu ultrasonografii zwierząt egzotycznych.

✓ Warsztaty przeznaczone są dla lekarzy weterynarii oraz studentów weterynarii V i VI roku.

✓ Uczestnictwo obejmuje: udział w część I – ONLINE, oraz w części II – STACJONARNEJ, nielimitowany dostęp do napojów zimnych i ciepłych, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch.

✓ Część praktyczna – wykonywanie badania usg jamy brzusznej umówionym pacjentom w 3-osobowych grupach pod okiem prowadzących.

✓ Zastrzegamy sobie możliwość odwołania warsztatów w przypadku nie zebrania się minimum 10 uczestników.

✓ Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz punkty edukacyjne.

Partnerzy: