Lekarz weterynarii a zwierzęta zagrożone, chronione oraz dobrostan zwierząt egzotycznych

28 - 29.10.2023, Warszawa

Data: 28 – 29 października 2023
Miejsce: Hotel Mercure Ursus Station 
Koszt:
– lekarz weterynarii: 899 zł (brutto) *
– student weterynarii / technik weterynarii: 699 zł (brutto) *
Liczba miejsc: ograniczona
* koszt wejściówki na jeden dzień konferencji:
– lekarz weterynarii: 600 zł (brutto)
– student weterynarii / technik weterynarii: 400 zł (brutto) 

Prelegenci:
lek. wet. Magdalena Tusińska (Supińska)
absolwentka WMV SGGW
Rafał Tusiński
ekspert Służby Celno-Skarbowej
mec. Dorota Dąbrowska
adwokatka, sędzia, inspektor ds. ochrony zwierząt
dr Agnieszka Gruszczyńska
prawniczka, specjalistka z zakresu prawa zwierząt

Koszt uczestnictwa w dwudniowej konferencji obejmuje również:

  • kolorowe materiały drukowane,
  • lunch w sobotę i niedzielę oraz poczęstunek podczas przerw kawowych,
  • certyfikat z punktami edukacyjnymi.

Program

Sobota

• Ochrona zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem na podstawie postanowień CITES i ochrony gatunków rodzimych:

1. Wprowadzenie w tematykę ochrony gatunkowej i problematykę postanowień CITES,

2. Identyfikacja gatunków zagrożonych wyginięciem i chronionych w kontekście przepisów prawa,

3. Regulacje prawne dotyczące zagadnień obrotu międzynarodowego, handlu wewnętrznego i posiadania okazów gatunków zagrożonych wyginięciem i rodzimych gatunków chronionych przez pryzmat pracy lekarzy weterynarii.

Niedziela

• Praktyczne aspekty oraz regulacje prawne dotyczące zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom egzotycznym utrzymywanym przez osoby prywatne, w świetle zasad wykonywania zawodu lekarza weterynarii:

1. Dobrostan królików, gryzoni, ptaków i gadów,

2. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom,

3. Najczęstsze naruszenia dobrostanu zwierząt egzotycznych i ich rozpoznawanie, przykłady spraw,

4. Odpowiedzialność i rola lekarza weterynarii w sprawach o naruszenia dobrostanu zwierząt (przestępstwa i/lub wykroczenia przeciwko zwierzętom oraz odpowiedzialność zawodowa i cywilno-prawna).

Prelegenci:

lek. wet. Magdalena Tusińska (Supińska)

Absolwentka WMW SGGW w Warszawie. Od początku studiów związana z medycyną “egzotyków”, jako internistka pracuje głównie z zajęczakami, gryzoniami, jeżami i gołębiami miejskimi.
W 2022 r. roku ukończyła interdyscyplinarne studia podyplomowe na kierunku “prawa zwierząt” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jako przedstawiciel dwóch organizacji działających na rzecz zwierząt zaczęła niedawno swoją przygodę z prawną ochroną zwierząt.
Poza weterynarią i aspektami prawnymi pracuje również w szeroko pojętej ochronie przyrody, głównie prowadząc inwentaryzacje przyrodnicze.

Rafał Tusiński

Od 2004 r. ekspert Służby Celno- Skarbowej, biegły przysięgły przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu ochrony zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem.
Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, specjalizacja ochrona przyrody, ornitologia.
Od 1999 r. ogólnokrajowa koordynacja działań w organach celnych w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko gatunkom zagrożonym wyginięciem.

adw. Dorota Dąbrowska

Adwokat Dorota Dąbrowska – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adwokatka. Przez wiele lat działała jako dom tymczasowy, wolontariusz a potem inspektor organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. Obecnie występuje jako profesjonalny pełnomocnik. Brała udział w licznych interwencjach, interwencyjnych odbiorach zwierząt oraz postępowaniach administracyjnych, karnych i wykroczeniowych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z postępowania karnego na studiach podyplomowych „Prawa zwierząt” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pomaga organizacjom prozwierzęcym.

dr Agnieszka Gruszczyńska

Prawniczka, specjalistka z zakresu prawa zwierząt. Współautorka dwóch książek o tematyce zwierzęcej: „Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne” (2012) i
„Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych a standardy prawne UE” (2014). Autorka rozprawy doktorskiej „Miejskie ogrody zoologiczne w Polsce – regulacje prawne a praktyka” oraz kilku artykułów naukowych na temat prawa zwierząt. Sekretarz stowarzyszenia „Prawnicy na Rzecz Zwierząt”.
Prowadzi zajęcia dla uczestników studiów ”Prawo weterynaryjne i sanitarne” na Uniwersytecie SWPS. W Najwyższej Izbie Kontroli prowadziła wykłady na seminarium „Skuteczna i humanitarna metoda zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt w Polsce, w trosce o publiczne pieniądze”. Pracuje w Kancelarii Prawnej RESULT. Współpracuje z organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, prowadząc szkolenia i koordynując dwa projekty: „Infolinię bezpłatnej informacji prawnej z zakresu ochrony zwierząt” oraz „ZWIERZowej Akcji Kastracja!”.
Szkolenia współprowadziła w ramach działalności Fundacji Karuna – Ludzie dla Zwierząt oraz Fundacji Wspomagania Wsi.

Gdzie?

• Hotel Mercure Ursus Station, ul. Cykady 2, Warszawa

Hotel zlokalizowany jest u zbiegu autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S2, S7 i S8.

Na terenie obiektu dostępny jest parking wokół budynku oraz parking podziemny.

• Dla osób niezmotoryzowanych:

Hotel mieści się zaraz obok stacji Warszawa Ursus Płn.

Z dworca Warszawa Centralna możecie Państwo dojechać bezpośrednio na miejsce Kolejami Mazowieckimi – linią R3 lub autobusem nr. 127.

Z dworca Warszawa Zachodnia możecie Państwo dojechać bezpośrednio na miejsce Kolejami Mazowieckimi – linią R3.

Z dworca Warszawa Wschodnia możecie Państwo dojechać bezpośrednio na miejsce Kolejami Mazowieckimi – linią R3.