Stany nagłe w weterynarii

Warsztaty praktyczne dla techników weterynarii.

Prowadzący: lek. wet. Adriana Wawrzyniak
Data: 14 kwietnia 2023 r.
Miejsce: Hotel Mercure Stare Miasto, Gdańsk
Cena:  1499 zł brutto*
* możliwość płatności w ratach
Liczba miejsc: ograniczona

Program

Blok I

Triage, monitoring i stabilizacja.

• Przeprowadzenie procesu Triage, zrozumienie użyteczności w codziennej praktyce dla personelu i pacjentów.
• Wybór, zastosowanie i interpretacja monitoringu pacjentów w stanie nagłym.
• Hipoperfuzja ocena oraz leczenie.
• Zaburzenia oddechowe i ich ocena oraz leczenie.

Blok III

Opieka i leczenie pacjentów w stanach nagłych.

• Pacjent kardiologiczny. Na co zwracać uwagę? Jak monitorować?
• Pacjent nefrologiczny. Podejście do opieki nad pacjentem z chorobami nerek. Patofizjologia chorób nerek.
• Pacjent endokrynologiczny. Które stany uznaje się za nagłe?
• Pacjent toksykologiczny. Postępowanie i opieka szpitalna. Rola technika w procesie leczenia.
• „Zablokowany kot”. Rozpoznanie, opieka, metody leczenia, monitoring.

Blok II

Płynoterapia pacjentów nagłych.

• Hipowolemia a odwodnienie. Gdzie jest różnica?
• Zaburzenia elektrolitowe i ich wpływ na homeostazę organizmu.
• Rodzaje płynów stosowanych w płynoterapii pacjentów nagłych.
• Wstrząs. Rodzaje, rozpoznanie i leczenie.
• Wstrząs u kota. Różnice i rozpoznanie.
• CRI. Obliczanie i zastosowanie.
• Transfuzja krwi i produktów krwiopochodnych. Zastosowanie, przeciwwskazania.

Blok IV

Część praktyczna – Reanimacja. Stan bardzo nagły.

• Basic life support.
• Opieka nad pacjentem poreanimacyjnym.

Prowadząca

lek. wet. Ada Wawrzyniak

 

Ukończyła UP we Wrocławiu.
Doświadczenie zdobywała w całodobowych klinikach w UK i Irlandii. Od 2017 roku pracuje w całodobowych szpitalach i klinikach ratunkowych w UK.
W 2019 roku zdała egzaminy instruktorskie RECOVER – organizacji wyznaczającej standardy w reanimacji zwierząt przy wspólpracy z American College of Veterinary Emergency and Critical Care (ACVECC) i zatwierdzonej przez Veterinary Emergency and Critical Care Society (VECCS). Prowadzi szkolenia dla lekarzy i techników oraz szkolenia dla służb ratunkowych z pierwszej pomocy dla zwierząt, które odbywają się pro bono.
Aktualnie pracuje jako lekarz emergency w całodobowym szpitalu w UK, stale poszerza swoją wiedzę i szykuje się do egzaminów.
Ukończyła kurs podyplomowy z medycyny kotów ISFM. Jest w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej (UK), medycyny weterynaryjnej opartej na faktach (Irlandia) oraz w trakcie kursu podyplomowego z toksykologii (Holandia).

Pozostałe informacje dla uczestników warsztatów:

✓ Szkolenie przewidziane jest dla techników weterynarii.

✓ Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w części teoretycznej oraz praktycznej, nieograniczony dostęp do napojów zimnych oraz ciepłych, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektroniczej.

✓ Podczas części praktycznej – praca w grupach na specjalnym do tego celu stworzonym manekinie.

✓ Zastrzegamy sobie możliwość odwołania warsztatów w przypadku nie zebrania się minimum 10 uczestników.

✓ Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.