Opieka nad pacjentem szpitalnym

Szkolenie dla techników weterynarii.

Prowadzący: DVM Adriana Wawrzyniak – MRCVS RECOVER Instructor
Data: 13 kwietnia 2023 r.
Miejsce: Hotel Mercure Stare Miasto, Gdańsk
Cena:  1499 zł brutto*
* możliwość płatności w ratach
Liczba miejsc: ograniczona

Program

Blok I

Ocena kliniczna pacjenta

• Jak przeprowadzić badanie pacjenta szpitalnego, na co zwracać uwagę?
• Dokumentacja, co jest istotne?
• Zalecenia dotyczące opieki nad pacjentem szpitalnym – rola technika

Blok II

Żywienie pacjentów szpitalnych

• Obliczenia, zalecenia. Współpraca z lekarzem.
• Cienie i blaski żywienia enteralnego i parenteralnego.
• Jak pracować z pacjentami wymagającymi wspomaganego żywienia, wybór odpowiedniego żywienia, technika.

Blok III

Monitoring pacjentów szpitalnych

• Co jest ważne, co monitorować, kiedy reagować?
• Komplikacje szpitalne. Jak je rozpoznać, jak reagować, jak minimalizować ryzyko?
• Komunikacja z opiekunami pacjentów. Jaka jest rola technika?
• Zasady racjonalnej płynoterapii. Nowoczesne podejście do płynoterapii, pułapki i zagrożenia.

Blok IV

Infekcje szpitalne

• Rola technika w ograniczaniu i zapobieganiu.
• Kontrola infekcji u pacjentów w trakcie rekonwalescencji.
• Potencjalne ryzyko i zagrożenia w szpitalu, na co zwracać uwagę?

Blok V

Analgezja

• Patofizjologia bólu i identyfikacja.
• Różnice między gatunkami. Rodzaje oceny bólu u pacjentów szpitalnych.
• Rodzaje analgezji, analgezja multimodalna
• Współpraca z lekarzem, zasady podawania leków.
• CRI. Zasady podawania. Przeliczenia.

Część Praktyczna

Część praktyczna: Katetery ( dojścia dożylne, cewniki urologiczne)

• Jak zakładać, jak dbać o pacjenta.
• Technika zakładania.
• Monitorowanie i reagowanie.

Prowadząca

DVM Adriana Wawrzyniak – MRCVS RECOVER Instructor

 

Ukończyła UP we Wrocławiu.
Doświadczenie zdobywała w całodobowych klinikach w UK i Irlandii. Od 2017 roku pracuje w całodobowych szpitalach i klinikach ratunkowych w UK.
W 2019 roku zdała egzaminy instruktorskie RECOVER – organizacji wyznaczającej standardy w reanimacji zwierząt przy wspólpracy z American College of Veterinary Emergency and Critical Care (ACVECC) i zatwierdzonej przez Veterinary Emergency and Critical Care Society (VECCS). Prowadzi szkolenia dla lekarzy i techników oraz szkolenia dla służb ratunkowych z pierwszej pomocy dla zwierząt, które odbywają się pro bono.
Aktualnie pracuje jako lekarz emergency w całodobowym szpitalu w UK, stale poszerza swoją wiedzę i szykuje się do egzaminów.
Ukończyła kurs podyplomowy z medycyny kotów ISFM. Jest w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej (UK), medycyny weterynaryjnej opartej na faktach (Irlandia) oraz w trakcie kursu podyplomowego z toksykologii (Holandia).

Pozostałe informacje dla uczestników warsztatów:

✓ Szkolenie przewidziane jest dla techników weterynarii.

✓ Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w części teoretycznej oraz praktycznej, nieograniczony dostęp do napojów zimnych oraz ciepłych, poczęstunek podczas przerw kawowych, lunch, materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektroniczej.

✓ Podczas części praktycznej – praca w grupach.

✓ Zastrzegamy sobie możliwość odwołania warsztatów w przypadku nie zebrania się minimum 10 uczestników.

✓ Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.