Badanie ultrasonograficzne egzotycznych ssaków dla zaawansowanych.

Klatka piersiowa, szyja, głowa.

Data: 25-26.11.2023
Miejsce: Gdańsk
Koszt: 3200 zł brutto*
* możliwość płatności w ratach
Max.liczba uczestników: 12 osób

Prowadzące:
lek. wet. Agnieszka Wdowiarska
lek. wet. Aleksandra Małek-Sanigórska

Zapraszamy na 2-dniowy praktyczny i intensywny kurs ultrasonografii królików i gryzoni dla zaawansowanych.

Na kurs zapraszamy lekarzy posiadających już podstawową wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu badań ultrasonograficznych.

Opuszczamy teren jamy brzusznej!

Szkolenie będzie się skupiać na zaawansowanych technikach badania klatki piersiowej, struktur szyi inarządów głowy.

W ciągu dwóch dni uczestnicy będą mieli okazję poznać specyficzną anatomię, charakterystyczne patologie, oraz nauczyć się dokładnego badania śródpiersia, płuc i serca (włączając techniki dopplerowskie i ocenę przepływu krwi). 

Ponadto nauczą się jak prawidłowo badać narządy głowy (oko, kanały słuchowe, puszki bębenkowe). 

Po raz pierwszy zademonstrowane zostanie badanie jamy mózgowej u szczurów pod kątem wykrywania guza przysadki mózgowej!

Wreszcie szkolenie będzie obejmować badanie struktur szyi (włączając w to tarczycę, ślinianki, mięśnie i węzły chłonne oraz tkankę podskórną) oraz występujących w jej obrębie patologii.

Na kursie dowiesz się m.in:

Jak odpowiednio przygotować i ułożyć pacjenta do badania danej okolicy ciała, oraz w jakich przyłożeniach uzyskać najlepszy obraz badanej struktury (nie zabraknie praktycznych wskazówek i
trików, które prowadzące zdobyły w ciągu wielu lat doświadczenia),

o anatomii i podstawach fizjologii serca, oraz uzyskaniu odpowiednich projekcji,

zakresu norm pomiarów serca dla poszczególnych gatunków zwierząt,

jak rozpoznać konkretne jednostki chorobowe dotyczące serca i jakie powinno być dalsze postępowanie,

o podstawowych aspektach badania ultrasonograficznego płuc,

jak rozpoznać konkretne patologie płuc (min: rozróżnić obrzęk od zapalenia),

jakie zmiany można stwierdzić w obrębie śródpiersia,

jaka jest prawidłowa budowa gruczołu tarczowego, a jaki obraz powinien nas zaalarmować,

jakie deformacje można zobrazować w obrębie tkanek szyi,

jak wykonać badanie usg kanału słuchowego i puszek bębenkowych,

jak rozpoznać ropnia zagałkowego,

w jaki sposób badanie ultrasonograficzne może nam pomóc przy objawach neurologicznych szczurów.

Podczas części praktycznej, dzięki uprzejmości firmy Miro uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z najnowocześniejszych aparatów ultrasonograficznych. 


Duet instruktorek: Agnieszki Wdowiarskiej oraz Aleksandry Małek-Sanigórskiej gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny kursu, a jednocześnie przyjazną atmosferę. 


Obie Panie będą prowadzić zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, podczas których uczestnicy zdobędą rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie ultrasonografii królików i gryzoni co pozwoli im na skuteczne wykonywanie badań i interpretację wyników u własnych pacjentów.

Pozostałe informacje dla uczestników warsztatów:

część teoretyczna w sobotę, część praktyczna w niedzielę,

podczas części praktycznej badanie USG będzie przeprowadzone na umówionych wcześniej pacjentach,

podczas części praktycznej uczestnicy będą podzieleni na cztery 3-osobowe grupy – każda grupa będzie miała do dyspozycji własne USG,

koszt uczestnictwa obejmuje:

  • udział w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych w sobotę oraz w niedzielę,
  • nielimitowany dostęp do napojów zimnych oraz ciepłych podczas warsztatów poczęstunek podczas przerw kawowych,
  • lunch w sobotę oraz w niedzielę,
  • materiały szkoleniowe w formie papierowej oraz elektronicznej,

każdy uczestnik otrzyma certyfikat z punktami edukacyjnymi.

Prowadzące:

lek. wet. Agnieszka Wdowiarska

Absolwentka Wydziału Medycy Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów w 2011 roku rozpoczęła pracę jako klinicysta zajmując się diagnostyką i leczeniem drobnych ssaków.

Od samego początku kariery zawodowej związana z ultrasonografią, która stała się jej pasją.

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywała w najlepszych w kraju Przychodniach leczących zwierzęta egzotyczne.

Wiedzę pogłębia na licznych szkoleniach i konferencjach zarówno w kraju jak i za granicą.

Od 2014 roku stara się promować diagnostykę ultrasonograficzną u egzotycznych pacjentów prowadząc liczne szkolenia i kursy z tego zakresu, a także publikując artykuły w prasie branżowej.

W 2019 roku ukończyła pierwszą edycję 4-semestralnego Kursu Specjalizacyjnego pod patronatem Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Obecnie pracuje w Specjalitstyczniej przychodni Weterynaryjnej Animal.Med w Gdańsku, gdzie zajmuje się wyłącznie diagnostyką ultrasonograficzną psów kotów i zwierząt egzotycznych.

lek. wet. Aleksandra Małek-Sanigórska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

Specjalistka chorób zwierząt nieudomowionych.

Od 7 lat zajmuje się ultrasonografią a od 2 lat także kardiologią, specjalizuje się w badaniu drobnych ssaków, pracuje w największych specjalistycznych lecznicach dla zwierząt egzotycznych w Warszawie (Pulsvet, Medicavet).

Jest lekarzem certyfikowanym przez SW PTU

Prowadzi kursy i szkolenia z ultrasonografii oraz zajęcia w ramach specjalizacji z chorób zwierząt nieudomowionych a także dla studentów studiów anglojęzycznych na SGGW.

Jest autorką artykułów m.in. z zakresu ultrasonografii zwierząt egzotycznych.