Badanie USG Jamy Brzusznej – Techniki Dopplerowskie

Dla Średniozaawansowanych

Lek.wet. Michał Gruss (cz. teoretyczna + praktyczna)
Lek.wet. Paweł Brzostek (cz. praktyczna)

20-21.07.2024

Gdańsk