Praktyczne Warsztaty Okulistyczne Kotów

21 – 22 listopad 2020 r. Hotel BoniFaCio, Sochocin